Принципи на преподаване

Всяка среща с нов ученик е едно ново предизвикателство, защото всеки има различни потребности и интереси. Като учител смятам, че преподаването трябва да бъде гъвкаво, за да бъде полезно и интересно. Стремя се да спазвам следните принципи:

  • Съобразяване с индивидуалното ниво, умения, време, темпо и интереси на курсистите

  • Представяне на материала през игра

  • Неформална и приятелска атмосфера

  • Баланс между изучаването на испанска граматика и практикуване на разговорния испански език