Защо ОНЛАЙН?

Онлайн обучението започва да става все по – популярно в последните години. Причината за това е, че то дава редица предимства.

  • ВРЕМЕ – Първо не се налага да пътувате, за да стигнете до мястото на урока. Спестявате много време за себе си и за другите си занимания и задължения. Гъвкавостта и възможностите за да направим час са много по големи. Можем да работим в седем сутринта или в единадесет вечерта, нещо, което с физическите уроци е много по трудно да се постигне.
  • ПРОСТРАНСТВО – на практика ставате независими от това къде се намирате. Днес може да сте в офиса или да останете вкъщи, може да сте на екскурзия или на бизнес пътуване. Единственото, от което се нуждаете е Вашия компютър и бърза връзка с Интернет. Това дава много свобода и гъвкавост. Много обучения са пропаднали, защото някой се мести в нов град или просто поради отсъствие няма възможност да идва. Сега този проблем отпада напълно.
  • КОНЦЕНТРАЦИЯ – Често срещан мит е, че при онлайн уроците липсва живия контакт. Това разбира се, е вярно. Рядко обаче се осъзнава, че това може да бъде предимство. Живият контакт предполага много излишно разсейване. Тук всички странични дразнения изчезват и в комуникацията си често сме много по- концентрирани върху езика и упражненията. По- лесно се преодоляват фактори като притеснения и несигурност.
  • БОГАТСТВОТО НА МРЕЖАТА – Интернет ни дава неограничена база от упражнения, изображения, граматически обяснения, която може да бъде използвана.

Онлайн обучението провеждам посредством специализираната платформа VEDAMO, позволяваща виртуалната класна стая – видеовръзка с преподавателя и останалите участници, споделена бяла дъска с голям брой страници, поместване на файлове, изображения и презентации, вътрешен чат.

Изключително полезни са личните профили на участниците в сесиите с достъп до запис на проведените занятия.

Платформата за онлайн обучение е създадена в България и се ползва от индивидуални преподаватели, учебни заведения и корпоративни клиенти в цял свят.